Wróć do Historia

 

Bitwa o Iłżę w 1831roku. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego Radom 1980 T.XVII, z.4, s.24-26
Bitwa pod Iłżą w 1939roku(Artykuły). Maszynopis wydany kosztem autora w 150 egzemplarzach Iłża 1979
Ciekawostki iłżeckie. Maszynopis wydany kosztem Domu Kultury. Iłża 1995
Dokonania Słowo Ludu 1984 Nr.186
Dzieje zamku iłżeckiego. Maszynopis wydany kosztem Domu Kultury. Iłża 1995
Garncarstwo w Iłży. Maszynopis wydany kosztem autora. Iłża 1981
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Iłży w latach 1945-1980. Maszynopis nie publikowany w zbiorach autora.
Iłża. Krajowa Agencja Wydawnicza Kraków 1981
Iłża mojej młodości. Rękopis w zbiorach autora Iłża 1990
Iłża w świetle badań archeologicznych. Maszynopis wydany kosztem autora w 150 egzemplarzach Iłża 1982 Iłżecki romans Leśmiana. Maszynopis wydany kosztem Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego. Radom 1988
Iłżecki wrzesień 1939roku. Maszynopis wydany kosztem autora. Iłża 1989
Kochanowski w Iłży. Słowo Ludu 1984 Nr.223
Kościoły w Iłży. Kronika Diecezji Sandomiersko-Radomskiej 1979 Nr.11-12
Moja praca naukowa i społeczna.(Wspomnienia). Maszynopis wydany kosztem autora. Iłża 1980
Moje zbiory. Maszynopis nie publikowany w zbiorach autora.
Pierwszy Pułk Ziemi Iłżeckiej. Maszynopis wydany w 50 egzemplarzach kosztem autora. Iłża 1980
Polska Organizacja Wojskowa. Studia Sandomierskie Sandomierz 1989
Polska Partia Socjalistyczna. Maszynopis wydany w 50 egzemplarzach kosztem autora. Iłża 1988
Powstanie Styczniowe w Iłży i okolicy. Maszynopis wydany w 50 egzemplarzach kosztem autora. Iłża 1990
Ruch ludowy w Iłży i okolicy do 1939r. Maszynopis wydany kosztem Domu Kultury. Iłża 1994
Szkolnictwo w Iłży. Maszynopis wydany w 50 egzemplarzach kosztem autora. Iłża 1983
Tajemnice Iłży. Zeszyty krajoznawcze. PTTK Starachowice 1988
"Taka cisza w ogrodzie".. Iłżeckie miłości Leśmiana. Towarzystwo "Ogród Ksiąg" Warszawa 1992
Wybitni iłżanie. Maszynopis wydany w 50 egzemplarzach kosztem autora. Iłża 1982
Zamek w Iłży zdradza tajemnice. Słowo Ludu 1976 Nr.159
Baśnie iłżeckie. Maszynopis wydany kosztem Domu Kultury. Iłża 1995
Zgrupowanie partyzanckie Potoka. Maszynopis wydany kosztem autorów w 500 egzemplarzach Iłża 1984
Rozwój Iłży w okresie XIII-XVIII w. Monografia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego Radom 1979 T.XVI, z.3, s.20-37