Dobrowolski Franciszek (1828 – 1896); członek Rządu Narodowego w powstaniu styczniowym, dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu; urodził się w Bierzewicach k. Gostynina.

 

 

Dzierżanowski Michał herbu Grzymała (1725 – 1808); konfederat barski i awanturnik; założył konfederację w Gostyninie, a później bezprawnie używał tytułu marszałka  konfederacji; po rozbiorach udaje się do Wiednia, podejrzany o współpracę z tajną policją austryjacką; alchemik – amator; uchodził za człowieka gwałtownego, a niektórzy twierdzili, że w młodości trudnił się korsarstwem.

 

 

Fabiszewski Stefan ppłk (1896 – 1974); pierwszy komendant Westerplatte w  l. 1933 – 38; komendant Straży Zamku Królewskiego w Warszawie w l. 1938 – 39; w czasie wojny we Francji, W. Brytanii i na Bliskim Wschodzie; po wojnie na emigracji; urodzony we wsi Lipka k. Gostynina.

 

 

Gabalewicz Władysław (1921 – 1988); obrońca Lwowa w 1939r.; uczestnik bitwy o Monte Cassino, żołnierz armii g. Andersa, a później 1 Dyw. Pancernej gen. Maczka.

 

 

Gerwatowski Józef ks. Kanonik (1920 – 1984); proboszcz parafii Gostynin w l. 1965 – 1982, dziekan gostyniński, budowniczy nowego kościoła p.w. NMP Matki Kościoła, wzniesionego w miejscu dawnego zburzonego przez hitlerowców w 1942 roku.

 

 

Lasocki Andrzej (1727 – 1799) syn Józefa; wojewoda ciechanowski i kasztelan gostyniński od 1734r.; generał-adiutant wojsk litewskich (1739r.); kasztelan łęczycki od 1758r.; zmarł w Żukowie pod Sochaczewem.

 

 

Łączyński Maciej (zm. 1795) herbu Nałęcz: starosta gostyniński, poseł na Sejm; właściciel dóbr Strzelce i Lucień; zmarł w swoim prywatnym mieście Kiernozia; ojciec Marii Walewskiej - wielkiej miłości Napoleona.

 

 

Medwadowski Jan Florian Aleksander (1871-1957) urodzony w Gostyninie; szkołę realną kończy  w  Łowiczu; w 1.1891-1917 w armii carskiej - awansuje do stopnia pułkownika artylerii; w czasie rewolucji bolszewickiej organizuje I Polski  Korpus na  Wschodzie, a w  1919  p.o. dowódcy I Dywizji Strzelców Syberyjskich; w 1921 roku wraca do Polski; 15.08.1.924 awansuje na stopień generała brygady – pełni obowiązki  d-cy  V  Grupy Artylerii; 30.06.1930r. przechodzi na emeryturę; do śmierci mieszka w Gostyninie i tu zostaje pochowany; odznaczony czterokrotnie Krzyżem Walecznych.

 

 

Mikorski Feliks (1725 – 1779); sędzia ziemski gostyniński; Marszałek Trybunału Koronnego; poseł na sejm elekcyjny; koronnik króla Stanisława Poniatowskiego.

 

 

Mikorski Franciszek Xawery (XVIIIw.) poseł na sejmy; marszałek gostyniński konfederacji barskiej; dowódca oddziałów konfederackich i rotmistrz pancerny; aktywny poseł na Sejm Wielki.

 

 

Mikorski Andrzej Józef (II poł. XVIIIw.) podkomorzy gostyniński; pisarz Komisji Skarbowej Koronnej; poseł na sejm oraz kasztelan rawski; stronnik króla Stanisława Poniatowskiego;10 lat sprawował urząd starosty gostynińskiego (1779-1789), właściciel  dóbr

Słubickich.

 

 

Trela Stanisław ppłk. rezerwy (1917 – 1994); jeden z obrońców Westerplatte;  po 1946 roku na stałe związany z Gostyninem.

 

 

Walczykiewicz Stefan biskup (1886 – 1940) urodzony w Gostyninie w rodzinie rzemieślniczej; absolwent Płockiego Seminarium Duchownego oraz Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie; doktor filozofii i teologii; biskup pomocniczy diecezji łuckiej w  Wołyniu; aresztowany i  zamęczony  przez  Rosjan;  8.09.199l.r. ks. bp. Roman Marcinkowski odsłonił i poświęcił tablicę pamiątkową ku jego czci w kościele parafialnym w Gostyninie.

 

 

Jakub z Gostynina (1454-1506) rektor wicekanclerz Akademii Krakowskiej; członek Collegium  Maius; w 1496r. uzyskuje tytuł profesora.

 

 

Wodziński Michał - właściciel majątku Sierakówek i Kleniew gm. Skrzany; działacz  społeczny,  uczestnik wojny z Rosją 1919-1920; wita Józefa Piłsudskiego (10.04.1921) i prezydenta RP Ignacego Mościckiego (29.05.1930) na Ziemi Gostynińskiej; kandyduje na posła w 1935; po zakończeniu wojny musi opuścić Ziemię Gostynińską.

 

 

Wodziński Maciej syn Michała; porucznik kawalerii Wojska Polskiego, uczestnik kampanii wrześniowej 1939; więzień Kozielska; zamordowany), w Katyniu.